ກົມກວດກາ​ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກກ” ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີພາລະບົດບາດເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະ​ນຳກະຊວງ ​ກ່ຽວກັບວຽກ​ງານ​ກວດກາ​ພັກ, ກວດກາ​ລັດ, ວຽກງານ ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ແລະ ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ, ການຮັບ, ຄົ້ນຄວ້າ​ ແລະ ສະ  ເໜີວິ ທີແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາ​ສະ​ເໜີ ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະ ແໜງ ຊັບພະຍາກ​ອນທຳ​ມະຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ ໃນຂອບ​ເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມກວດກາ, ສະບັບ ເລກທີ 3155/ກຊສ, ລົງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017